Już obowiązują: 29 grudnia 2022

Publikacja: 29.12.2022 03:00

• rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2607)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032) (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2608)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026) (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2610)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 9 grudnia 2022 r. w sprawie dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2615)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wymagań oznakowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej indywidualnych cech zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2618)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli (PLH320005) (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2620)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2621)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 6 grudnia 2022 r. w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2626)

• rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 22 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (DzU z 28 grudnia 2022 r., poz. 2784)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem (DzU z 28 grudnia 2022 r., poz. 2786)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym (DzU z 28 grudnia 2022 r., poz. 2794)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania (DzU z 28 grudnia 2022 r., poz. 2795)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 grudnia 2022 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2023 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot (DzU z 28 grudnia 2022 r., poz. 2799)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 20 grudnia 2022 r. w sprawie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (DzU z 28 grudnia 2022 r., poz. 2801)

• § 1 pkt 21 rozporządzenia ministra infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (DzU z 28 grudnia 2022 r., poz. 2803)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy (DzU z 28 grudnia 2022 r., poz. 2805)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (DzU z 28 grudnia 2022 r., poz. 2806)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji (DzU z 28 grudnia 2022 r., poz. 2809)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (DzU z 28 grudnia 2022 r., poz. 2811)

• rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2607)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032) (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2608)

Pozostało 90% artykułu
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości