Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie w języku C/C++” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji