Zarządzenie nr 226 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej 

Zarządzenie nr 232 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury 

Zarządzenie nr 220 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu