• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego (DzU z 20 czerwca 2022 r., poz. 1274)

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 6 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (DzU z 20 czerwca 2022 r., poz. 1278)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polana Biały Potok (PLH120026) (DzU z 20 czerwca 2022 r., poz. 1280)

• ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 20 czerwca 2022 r., poz. 1283)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek (DzU z 4 lipca 2022 r., poz. 1403)