- rozporządzenie Rady Ministrów z 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (DzU z 6 czerwca 2016 r., poz. 788)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (DzU z 13 czerwca 2016 r., poz. 840)

- rozporządzenie ministra finansów z 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe (DzU z 20 czerwca 2016 r., poz. 873)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (DzU z 20 czerwca 2016 r., poz. 877)

- rozporządzenie ministra cyfryzacji z 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (DzU z 20 czerwca 2016 r., poz. 878)