• rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (DzU z 13 stycznia 2021 r., poz. 73)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 8 stycznia 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu (DzU z 13 stycznia 2021 r., poz. 74)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (DzU z 13 stycznia 2021 r., poz. 79)