- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 738)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 739)

- rozporządzenie ministra środowiska z 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopkowy tunel koło Krzystkowic (PLH080024) (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 740)

- rozporządzenie ministra środowiska z 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Ilanki (PLH080009) (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 741)

- rozporządzenie ministra środowiska z 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Ilanki (PLH080015) (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 743)

- rozporządzenie ministra środowiska z 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 744)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 749)

- rozporządzenie ministra środowiska z 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Wymiarek (PLH080059) (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 750)

- rozporządzenie ministra środowiska z 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022) (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 751)

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- rozporządzenie ministra środowiska z 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerna (PLH120034) (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 752)

- rozporządzenie ministra środowiska z 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (PLH080008) (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 753)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 756)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (DzU z 24 kwietnia 2017 r., poz. 822)