• ustawa z 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych – z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 1 lipca 2023 r. (DzU z 8 lutego 2021 r., poz. 255)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (DzU z 22 lutego 2021 r., poz. 333)