- ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – z wyjątkiem art. 1 pkt 6–10, które wejdą w życie 29 listopada (DzU z 28 sierpnia 2017 r., poz. 1600)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzaju Quercus L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (DzU z 28 sierpnia 2017 r., poz. 1604)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni (DzU z 4 września 2017 r., poz. 1681)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania (DzU z 4 września 2017 r., poz. 1682)