Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2022 r. nr 1131.2.2022 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. nr 1131.1.2022 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r.