• rozporządzenie ministra zdrowia z 10 listopada 2021 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (DzU z 17 listopada 2021 r., poz. 2062)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzieliska (PLH060044) (DzU z 17 listopada 2021 r., poz. 2063)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podebłocie (PLH140033) (DzU z 17 listopada 2021 r., poz. 2064)

• rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych – z wyjątkiem niektórych przepisóo które wejdą w życie 18 stycznia 2022 r. (DzU z 17 listopada 2021 r., poz. 2065)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 18 stycznia 2022 r. (DzU z 17 listopada 2021 r., poz. 2066)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego – z wyjątkiem § 5, który wejdzie w życie 18 listopada 2022 r. (DzU z 17 listopada 2021 r., poz. 2067)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cybowa Góra (PLH120049) (DzU z 17 listopada 2021 r., poz. 2072)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 listopada 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki (DzU z 1 grudnia 2021 r., poz. 2198)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 12 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych (DzU z 1 grudnia 2021 r., poz. 2200)

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 listopada 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 1 grudnia 2021 r., poz. 2201)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (DzU z 1 grudnia 2021 r., poz. 2209)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 1 grudnia 2021 r., poz. 2212)

• ustawa z 17 listopada 2021 r. o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli 22 listopada 2004 r. (DzU z 1 grudnia 2021 r., poz. 2215)