Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2021 r. nr 1131.20.2021 o zmianie w składzie Rady Ministrów 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2021 r. nr 1131.19.2021 o zmianie w składzie Rady Ministrów 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej) 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. nr 112.71.2021 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych 

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku 

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie 

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie 

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. 

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu 

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

Zarządzenie nr 236 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii 

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020