Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. 

Zarządzenie nr 210 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji i Nauki 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. nr 1131.15.2021 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego