- Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

- Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 14 lipca 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu rządowego pod nazwą „Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r."