Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. wyrażająca uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara  - poz. 380

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu  - poz. 379

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r.  - poz. 378

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2021 r. w stosunku do marca 2015 r.  - poz. 377

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Wasilewskiej  - poz. 376

Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020  - poz. 375

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych - poz. 374