Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. nr 112.62.2018 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. nr 112.61.2018 o zwolnieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. nr 112.52.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. nr 112.51.2018 o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 października 2018 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za rok 2019

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW