Ustawa

(poz. 842) z 30 maja o ratyfikacji traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze 27 marca 2006 r.; wejdzie w życie 9 sierpnia.

Rozporządzenie Rady Ministrów

(poz. 843) z 15 lipca w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej; 25 lipca.

Rozporządzenia ministrów

(poz. 844 – 847):

- finansów z 14 lipca w sprawie trybu powołania komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego; 9 sierpnia,

- rolnictwa i rozwoju wsi, z 10 i 11 lipca, w sprawie:

– informacji, które powinny być zawarte w powiadomieniu o terminie planowanego zbioru rośliny energetycznej, powiadomieniu o zmianie tego terminu oraz w oświadczeniu o ilości zebranych roślin energetycznych,

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

– sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej (zmiana); oba 9 sierpnia,

- sprawiedliwości z 16 lipca w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym; 1 sierpnia, lecz niektóre przepisy 1 października i 1 grudnia, a inne 1 lutego 2009 r.

Obwieszczenia marszałka Sejmu RP

(poz. 848 – 849), dwa z 25 czerwca, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy:

- kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

- o ochronie roślin.

Zobacz treść DZ. U. nr 133