- rozporządzenie ministra infrastruktury określające zakazy i ograniczenia oraz specjalne warunki przewozu lotniczego przedmiotów i materiałów niebezpiecznych oraz innych wymagających szczególnego traktowania, w szczególności zwłok ludzkich, zwierząt, leków i środków chemicznych; poprzednie na ten sam temat z 2003 r. straciło moc (DzU nr 126, poz. 814)

- na niedzielę 21 września prezes Rady Ministrów zarządził przedterminowe wybory burmistrza Młynar w województwie warmińsko-mazurskim; rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 28 lipca (DzU nr 135, poz. 854)