[srodtytul]KOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA[/srodtytul]

- znowelizowane 19 grudnia 2008 r. dwie ustawy: o komercjalizacji i prywatyzacji; o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=298480]DzU nr 13, poz. 70[/link])

[srodtytul]BIURO OCHRONY RZĄDU[/srodtytul]

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy BOR, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=298482]DzU nr 13, poz. 72[/link])

[srodtytul]GAZ ZIEMNY[/srodtytul]

- datę kończącą okres ograniczenia w poborze gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50) oraz gazu ziemnego zaazotowanego Lw i Ls (GZ-41,5 i GZ-35) pierwotnie wyznaczoną na 15 lutego 2009 r. Rada Ministrów przesunęła na 30 kwietnia 2009 roku ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300536]DzU nr 23, poz. 129[/link])

[srodtytul]MINISTROWIE[/srodtytul]

- prezes Rady Ministrów określił szczegółowy zakres działania ministra-członka Rady Ministrów Michała Boniego ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300533]DzU nr 23, poz. 130[/link]); rozporządzenie obowiązuje od 12 lutego, ale z mocą od 15 stycznia tego roku

[srodtytul]PRZEDTERMINOWE WYBORY[/srodtytul]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- w niedzielę, 22 marca, odbędą się przedterminowe wybory wójta gminy Górzyca w województwie lubuskim ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300541]DzU nr 23, poz. 132[/link])

[srodtytul]PROGRAMY OPERACYJNE[/srodtytul]

- zmienione 10 lutego rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300531]DzU nr 23, poz. 140[/link])

[srodtytul]KRAKÓW: ZAKAZ NOSZENIA BRONI[/srodtytul]

- z powodu spotkania w Krakowie ministrów obrony narodowej państw członkowskich NATO minister spraw wewnętrznych i administracji wprowadził zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni na obszarze tego miasta od 18 do 20 lutego tego roku ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300538]DzU nr 23, poz. 144[/link])