[srodtytul]ZAKŁADY REASEKURACJI[/srodtytul]

- rozporządzenie ministra finansów w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328309]DzU nr 169, poz. 1328[/link])

[srodtytul]PODATKI[/srodtytul]

- ten sam minister zarządził niepobieranie podatku dochodowego od osób fizycznych od jednorazowego świadczenia pieniężnego (zadośćuczynienia) otrzymanego przez spadkobierców osób, które poniosły śmierć w związku z takimi zdarzeniami jak Poznań 1956, październik 1957 w Warszawie, Grudzień 1970 i innymi, które wymienia ustawa z 7 maja tego roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314511]DzU nr 91, poz. 741[/link]). Zwolniona od podatku jest kwota zadośćuczynienia do 250 000 zł otrzymana od byłego zakładu pracy ofiar lub podmiotu będącego następcą prawnym takiego zakładu. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328320]DzU nr 169, poz. 1329[/link])

[srodtytul]ZAKŁADY KARNE[/srodtytul]

- zmienione rozporządzenie ministra sprawiedliwości o zasadach i trybie prowadzenia nauczania w zakładach karnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328312]DzU nr 169, poz. 1331[/link]);