[b]Ustawy [/b](poz. 522–523) z 18 marca i 9 kwietnia:

- o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów; wejdzie w życie 27 maja,

- o Służbie Więziennej; 13 sierpnia.

[b]Rozporządzenia ministrów [/b](poz. 524 – 525):

- infrastruktury z 6 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu,

- spraw wewnętrznych i administracji z 10 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenta RP; oba 12 maja.

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=353060]Dz.U. Nr 79[/link]