POMNIKI HISTORII

- Prezydent RP uznał za pomnik historii Nysę – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy (DzU nr 54, poz. 279), oraz Żagań – poaugustiański zespół klasztorny (DzU nr 54, poz. 280). Dotyczące tej kwestii rozporządzenia weszły w życie 11 marca, tj. z dniem ogłoszenia w Internecie.