SPRAWOZDAWCZOŚĆ

- rozporządzenie ministra finansów z 23 maja w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (DzU nr 115, poz. 666) - więcej w artykule "Sprawozdania funduszy"

TRANSPORT

- rozporządzenie ministra  infrastruktury z 11 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep (DzU nr 115, poz. 667)

WOJSKO

- rozporządzenie ministra  obrony narodowej z 20 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (DzU nr 115, poz. 668) - czytaj też "Wyższa dieta za wyjazd na poligon"

ROLNICTWO

- rozporządzenie ministra  rolnictwa i rozwoju wsi, dwa z 20 maja, zmieniające rozporządzenie w sprawie:

– warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich (DzU nr 115, poz. 669),

– dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich (DzU nr 115, poz. 670)

NAUKA

- rozporządzenie ministra  spraw zagranicznych z 18 maja w sprawie sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra spraw zagranicznych (DzU nr 115, poz. 671)

GRZYBY

- rozporządzenie ministra  zdrowia z 17 maja w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (DzU nr 115, poz. 672) - więcej "Handel tylko grzybami z atestem"

(źródłem poniższych informacji jest Dziennik Ustaw nr  130, który ukazał się w Internecie 22 czerwca tuż przed godz. 22)

OWOCE/WARZYWA

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw (DzU nr 130, poz. 750); to rozporządzenie i wskazany niżej wyrok weszły w życie 22 czerwca

WYWŁASZCZENIA

- zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca tego roku stracił moc art. 215 ust. 2  ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim pomija  stosowanie odszkodowawczych przepisów tej ustawy do  odszkodowań  za wywłaszczone nieruchomości warszawskie na podstawie dekretu Bieruta (DzU nr 130, poz. 762)