- ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (DzU z 4 marca 2015 r., poz. 300)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (DzU z 4 marca 2015 r., poz. 302)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 13 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych (DzU z 18 marca 2015 r., poz. 380)