fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

HFPC ws. wydarzeń, do jakich doszło w Teatrze Bagatela. Jest odpowiedź Urzędu Miasta Krakowa

Fotolia
19 listopada Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sytuacji związanej z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Teatrze Bagatela.

W piśmie HFPC pytała o czas zgłoszenia nieprawidłowości, podjęte w tej sprawie działania, a także wprowadzone przez Urząd Miasta wytyczne antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne. Fundacja zwróciła również uwagę na kwestie dotyczące kontroli w zakresie zapobiegania i reagowania na zjawisko molestowania i mobbingu w placówkach artystycznych; inne zgłaszane nieprawidłowości oraz czy są organizowane specjalistyczne szkolenia w nadzorowanych jednostkach artystycznych.

4 grudnia br. Fundacja otrzymała od UMK odpowiedź na swoje wystąpienie. W piśmie zwrócono uwagę m.in. na fakt, że do prokuratury został złożony wniosek o rozważenie możliwości zastosowania środków zapobiegawczych ograniczających możliwość bezpośrednich i pośrednich kontaktów Dyrektora z pracownicami Teatru.

Urząd podkreślił, że dyrektor Teatru Bagatela pozostaje na urlopie wypoczynkowym.

Zaznaczył, że jednostki pozostające pod nadzorem UMK w różny sposób wprowadziły wytyczne antymobbingowe i antydyskryminacyjne (czasem jako odrębne akty, czasem w ramach regulaminów).

Miasto powołało Radę ds. Równego Traktowania, której priorytetem będzie wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym, we współpracy z komórkami organizacyjnymi UM i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Co istotne, Rada ta 8.11.2019 r. wydała oświadczenie w sprawie oskarżeń szesnastu aktorek i pracownic wobec dyrektora Teatru Bagatela o molestowania i mobbing.

Ponadto urząd zwrócił uwagę, że Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdego roku wnioskuje do Biura Kontroli Wewnętrznej o przeprowadzenie kontroli w wybranych instytucjach kultury w zakresie: finansowym, organizacyjno-prawnym lub tematycznym.

UMK zaznaczył, że nie organizuje szkoleń antymobbingowych i antydyskryminacyjnych dla nadzorowanych jednostek artystycznych.

Źródło: HFPC
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA