fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Koty wolno żyjące wymagają konkretnej opieki - wyrok WSA

Koty wolno żyjące
Koty wolno żyjące wymagają konkretnej opieki- uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w łodzi.
Adobe Stock
Orzeczenie z Łodzi wpisuje się w aktualną sytuację, gdy Senat zatwierdził zmiany w ustawie o ochronie zwierząt.

W skardze do WSA w Łodzi prokurator rejonowy w Łęczycy zarzucił, że w programie z 2019 r. opieki nad zwierzętami bezdomnymi gminy Piątek nie wskazano konkretnych działań związanych z opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiem. Taki obowiązek nakłada na rady gmin ustawa o ochronie zwierząt. Co roku do 31 marca trzeba uchwalać programy opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Musi w nich być punkt o sprawowaniu opieki i dokarmianiu wolno żyjących kotów. A w programie przyjętym przez radę gminy Piątek wskazano jedynie, że takie działania prowadzi pracownik Urzędu Gminy. To przepis na tyle ogólny, że nie można uznać, że wypełnia ustawowy obowiązek rady gminy –stwierdził prokurator. Rada powinna podać konkretny sposób działania.

Rada oceniła, że zaskarżony punkt programu spełnia wymogi. W poprzednich latach nie zarejestrowano żadnych interwencji dotyczących kotów wolno żyjących, uznano więc, że wystarczą ogólne postanowienia, ze wskazaniem jedynie osoby odpowiadającej w gminie za te sprawy.

WSA nie podzielił tego przekonania i stwierdził nieważność zaskarżonego punktu uchwały. Z ustawy wynika, że programy muszą obowiązkowo dotyczyć opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania, i być konkretne, więc ustalać miejsca, w których przebywają koty wolno żyjące, określać listę społecznych opiekunów (karmicieli) oraz miejsca i częstotliwość dokarmiania tych zwierząt. Nie mogą być ogólne i wymagać konkretyzacji – stwierdził sąd. Kwestionowany przepis stanowi więc tylko postulat – stwierdził sąd. A w pisemnym uzasadnieniu wyroku dodał, że zaskarżona uchwała mogła stanowić podstawę nakładania obowiązków, np. partycypacji w kosztach wyłapania zwierzęcia.

Sygnatura akt: II SA/Łd 967/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA