fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Kontrola biletów w autobusie to informacja publiczna

Fotorzepa, Rafał Guz
Jeżeli spółka bez udziału Skarbu Państwa czy gminy wykonuje zadania publiczne, jest zobowiązana do udostępniania informacji publicznej.

Tak też twierdził Andrzej B. (dane zmienione), zwracając się do spółki z o.o. PKS Człuchów o informację o organizacji kontroli biletów w komunikacji autobusowej.

Chciał się dowiedzieć, ile osób jest upoważnionych do takich kontroli, czy kontrolerzy są zatrudnieni bezpośrednio w spółce, czy też kontrole prowadzi podmiot zewnętrzny, z którym spółka zawarła umowę. Zwrócił się również o przesłanie wzoru identyfikatora upoważniającego do kontroli biletów.

Wniosek złożony w 2012 r. został ponowiony jeszcze dwukrotnie – w 2013 i 2014 r. Spółka twierdziła bowiem, że nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej, mimo że wykonuje regularne przewozy autobusowe, nie realizuje zadań publicznych. Nie wykorzystuje w swojej działalności mienia publicznego i nie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa czy samorządu. Prowadzi działalność na podstawie ustawy z 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na własny rachunek i odpowiedzialność. Dopłaty do biletów ulgowych, które otrzymuje, są jedynie rekompensatą za konieczność honorowania ulg ustawowych.

Dopiero w 2016 r. spółka przekazała Andrzejowi B. informację, że bilety kontroluje firma zewnętrzna, z którą zawarła umowę na czas nieokreślony. Na podstawie tej umowy firma otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe, za każdą wykonaną kontrolę. Spółka udostępniła też dane o jego wysokości i przesłała wzór identyfikatora.

Nastąpiło to jednak już po wniesieniu przez Andrzeja B. skargi na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Sąd stanął przed pytaniami: czy spółka jest podmiotem zobowiązanym do udostępniana informacji publicznej oraz czy żądane informacje są informację publiczną związaną z wykonywaniem przez nią zadań publicznych. Na oba pytania sąd opowiedział twierdząco.

Spółka, mimo że jest przedsiębiorcą i spółką prawa handlowego bez udziału Skarbu Państwa czy samorządu, realizuje zadania publiczne z zakresu transportu publicznego. Dysponuje także majątkiem publicznym w postaci dopłat do ulgowych biletów. Również informacje dotyczące kontroli biletów są informacją publiczną. Przesądzają o tym ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Zgodnie z nimi zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy lokalnego transportu zbiorowego. Transport zbiorowy stanowi też zadanie ponadgminne i mieści się w zakresie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim. Chociaż wykonują je inne podmioty, jest to zadanie publiczne – orzekł sąd.

Z doniesień mediów wynika, że jeszcze w 2015 r. spółka zrezygnowała z przewozów pasażerskich.

Sygn. akt: II SAB/Gd 33/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA