fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Wyrok NSA ws. organizacji lekcji religii w przedszkolach

Fotorzepa / Robert Wójcik
Przy organizacji lekcji religii należy uwzględnić poziom intelektualny i emocjonalny uczniów – w tym wypadku chodziło o przedszkole.

Proboszcz parafii prawosławnej wystąpił do wójta gminy jako organu prowadzącego szkołę podstawową o zobowiązanie dyrektora do zorganizowania na jej terenie nauczania lekcji religii prawosławnej w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Duchowny powołał się na rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, zgodnie z którym rodzice uczniów powinni wyrazić życzenie zorganizowania przedmiotowych zajęć.

Czytaj także:

W odpowiedzi wójt zaznaczył, że istnieje obowiązek zorganizowania lekcji religii jedynie dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów z klasy lub oddziału (dzieci z grupy przedszkolnej).

Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale lekcje religii powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej – wywodził wójt.

Organ stwierdził ponadto, iż z uwagi na to, że z oddziału przedszkolnego zgłosił się tylko jeden wychowanek, to szkoła nie ma obowiązku organizować dla niego zajęć indywidualnych. Jednak zgodnie z rozporządzeniem, na które powołał się prawosławny kapłan, nauka religii powinna odbywać się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

Proboszcz postanowił zaskarżyć decyzję władz samorządowych do WSA w Rzeszowie. Sąd podzielił jednak argumentację wójta.

Parafia wniosła więc skargę kasacyjną. Zarzuciła wyrokowi WSA naruszenie licznych przepisów prawa materialnego, w tym konstytucji (złamanie zasady, iż rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami) oraz ustawy – Prawo oświatowe (odmowa zorganizowania zajęć oddzielnych dla przedszkolaka jako uznanie, że nauka lekcji religii winna być organizowana w grupie międzyklasowej bez uwzględnienia poziomu dojrzałości i rozwoju dziecka).

NSA rozstrzygnął o zasadności skargi. Odrzucił jednak zarzut naruszenia konstytucji przez wójta, gdyż według sądu to nie on, lecz rodzice są adresatami tego przepisu.

„Organ nie został zwolniony z obowiązku organizacji nauczania religii nawet w sytuacji, gdy tylko jeden uczeń lub wychowanek z całej szkoły (przedszkola) zamierzałby uczestniczyć w zajęciach. Liczba uczniów ma jednakże wpływ na formę ich organizacji" – czytamy w uzasadnieniu wygłoszonym przez Rafała Stasikowskiego.

NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sygnatura akt: III OSK2907/21

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA