fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Na złej obsłudze ePUAP nie mogą tracić korzystający

123RF
Skutki nieprawidłowej obsługi poczty elektronicznej czy systemu ePuap przez organy administracji publicznej nie mogą być przerzucane na korzystających z tych systemów.

Roman R. (dane zmienione) skorzystał z poczty elektronicznej, kierując w 2014 r. wniosek do dyrektora gimnazjum o przesłanie kopii korespondencji między gimnazjum a radą rodziców oraz protokołów z posiedzeń rady rodziców z dwóch lat szkolnych. Żądane dokumenty dotyczyły działalności szkoły, a szkoła publiczna jest zobowiązana do udostępniania informacji publicznej.

Wniosek został wysłany pocztą e-mailową, ponieważ gimnazjum nie miało wtedy elektronicznej skrzynki podawczej – systemu ePuap.

Po przeszło roku Roman R. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Domagał się zobowiązania dyrektora gimnazjum do udzielenia odpowiedzi oraz wymierzenia mu grzywny za bezczynność. Stwierdził przy tym, że jest pewny, iż wniosek wpłynął na adres skrzynki gimnazjum, ale nie został odebrany.

Dyrektor wyjaśnił, że e-mail, na który powołuje się Roman R., nigdy do niego nie dotarł. Nie został także wprowadzony do systemu teleinformatycznego. Zaznaczył także, że wniosek w formie elektronicznej powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sąd przypomniał jednak, że w sprawach o udostępnienie informacji publicznej wniosek może być przesłany e-mailem także wtedy, gdy nie ma autoryzowanego podpisu. Ocenił, że wniosek wysłany pocztą elektroniczną został złożony skutecznie. Potwierdzał to wydruk z poczty e-mailowej Romana R.

Zgodnie z ustawą z 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne szkoła publiczna musi założyć i posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePuap. Tymczasem profil dla gimnazjum na platformie ePuap został utworzony dopiero 22 stycznia 2016 r. Brak na stronie Biuletynu Informacji Publicznej adresu elektronicznej skrzynki podawczej danego podmiotu lub jej nieobsługiwanie jest ewidentnym naruszeniem prawa – orzekł sąd. Do organu administracji publicznej, który pomimo nałożonego obowiązku nie ma elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePuap, należy natomiast takie zorganizowanie obsługi poczty elektronicznej, ażeby zapewnić niezwłoczny odbiór podań przesyłanych na jej adres.

sygnatura akt: II SAB/Gd 213/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA