fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Sprzedaż alkoholu na festynach - wyrok WSA w Olsztynie

Bloomberg
To władze gminy decydują, gdzie wolno sprzedawać napoje wyskokowe na wolnym powietrzu, a nie organizator imprezy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę gminy Braniewo.

Spór dotyczył uchwały tej gminy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na jej terenie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Radni zezwolili na oferowanie alkoholu na imprezach odbywających się na otwartym powietrzu w miejscu wyznaczonym przez organizatorów imprezy. Zakwestionował to wojewoda warmińsko-mazurski. W jego ocenie rada gminy przekroczyła normę kompetencyjną wynikającą z art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponieważ wyraziła ogólną zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach na otwartym powietrzu.

Gmina Braniewo złożyła skargę do WSA w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Według niej uchwała precyzuje, że punkt sprzedaży nie może się znajdować w dowolnym miejscu na terenie imprezy, lecz musi być usytuowany w miejscu wskazanym przez organizatora imprezy. Punkt sprzedaży musi się znajdować w odległości 30 metrów od miejsc chronionych.

WSA przyznał rację wojewodzie. Zdaniem sądu rada gminy faktycznie wyraziła ogólną zgodę na sprzedaż i podawanie alkoholu na wydarzeniach w plenerze w miejscach wskazanych przez ich organizatora, do czego nie była uprawniona. Rada niejako automatycznie zezwoliła na sprzedaż wszelkich napojów procentowych na imprezach na otwartym powietrzu, pomimo że zapis ustawy uzależnia możliwość sprzedaży napojów zawierających więcej niż 4,5 proc. alkoholu od uzyskania zezwolenia. Udziela go wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Według sądu nie ma żadnych racjonalnych podstaw, aby inny organ niż ten, który udziela zezwolenia na sprzedaż alkoholu na otwartym powietrzu, miał określać miejsce sprzedaży alkoholu. Rada gminy, upoważniając np. organizatora festynu, nie wprowadziła żadnego rozróżnienia. ©?

Sygnatura akt: II SA/Ol 663/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA