fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Trybunał Konstytucyjny nie oceni legalności przepisów dot. opłaty miejscowej

AdobeStock
Trybunał Konstytucyjny nie oceni legalności przepisów, na podstawie których pobiera się opłatę miejscową.

Zimą jakość powietrza w górach jest zła. Tymczasem wszystkie kurorty pobierają od turystów opłatę miejscową oraz uzdrowiskową.

Coraz częściej słychać opinie, że nie powinny tego robić oraz że pilnie trzeba zmienić przepisy. Są też pierwsze wyroki sądowe korzystne dla turystów.

Wszystko definitywnie miało przesądzić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, zainicjowane wnioskiem Rady Miasta Zakopane. Po dwóch latach od wpłynięcia wniosku TK postanowił jednak umorzyć postępowanie. Uzasadnienie decyzji nie jest jeszcze znane.

Radni z Zakopanego zarzucali naruszenie konstytucji dwóm przepisom. Pierwszy to art. 17 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i  ust. 4 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a drugi – § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełnić miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową. Przepis ustawy podatkowej zawiera konkretnie delegację do wydania tego rozporządzenia.

Władze Zakopanego uważają, że jest nieprecyzyjny i nie zawiera dokładnych wytycznych, co powinno się znaleźć w rozporządzeniu. Tym samym przepis jest niekonstytucyjny i nie może być podstawą wydania rozporządzenia oraz pobierania tej opłaty i narusza on prawa Zakopanego do pozyskiwania dochodów z opłat lokalnych, w tym miejscowych.

Chodzi o to, że rozporządzenie wydane na podstawie kwestionowanego przepisu uzależnia możliwość pobierania opłat od spełniania m.in. minimalnych warunków klimatycznych. Jeżeli dana miejscowość ich nie spełnia, nie może pobierać opłaty.

Jakość powietrza w Zakopanem ustala się nie tylko dla tego miasta, ale i dla całej strefy, która obejmuje pół województwa małopolskiego. Pomiary nie są więc miarodajne.

W połowie marca ub.r. Zakopane przegrało przed Naczelnym Sądem Administracyjnym słynny już spór z turystą o opłatę miejscową.

NSA zgodził się, że uchwała zakopiańskich radnych z 2008 r. pozwalająca na pobieranie od turystów opłaty miejscowej jest nieważna.

Zdaniem NSA zakopiańscy radni, wprowadzając opłatę, nie udowodnili, że powietrze spełnia minimalne normy jakościowe.

Tymczasem na gminie ciąży przecież obowiązek wykazania, że w dacie podjęcia uchwały o opłacie powietrze spełniało określone kryteria.

Teraz zaś TK postanowił na posiedzeniu niejawnym umorzyć postępowanie.

Sygnatura akt: K 3/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA