fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Czy urlop bezpłatny pozwoli łączyć mandat z pracą w urzędzie?

Adobe Stock
Pracownik służby cywilnej został radnym. Teraz zastanawia się, co powinien zrobić. Wie, że nie może łączyć mandatu radnego z zatrudnieniem w służbie cywilnej. Czy jeśli wystąpi do pracodawcy o urlop bezpłatny na czas sprawowania mandatu nie straci posady w urzędzie?

Ustawa o służbie cywilnej ustanawiając zakaz łączenia mandatu radnego z zatrudnieniem w służbie cywilnej nie daje wybranej osobie dużego pola manewru. Może ona albo zostać w urzędzie zrzekając się mandatu albo rozwiązać stosunek pracy w urzędzie i zacząć swoją działalność w samorządzie. Innego wyjścia nie ma. Obowiązująca ustawa o służbie cywilnej nie przewiduje, bowiem, tak jak to było pod rządami ustawy z 1998 r. możliwości skorzystania przez pracownika sc w razie wybrania go na radnego z urlopu bezpłatnego na czas wykonywania mandatu. Zdaniem W. Drobnego (Ustawa o służbie cywilnej – Komentarz – lex on line) brak powielenia tego przepisu w obowiązującej ustawie o służbie cywilnej należy wiązać z wolą ustawodawcy do zachowana całkowitego zakazu łączenia mandatu radnego ze statusem członka korpusu sc, co wydaje się zasadne z punktu widzenia konieczności zapewnienia neutralności politycznej służby cywilnej.

Oczywiście członek korpusu służby cywilnej może wystąpić do pracodawcy o urlop bezpłatny na podstawie kodeksu pracy, ale nie uchroni go to przed złamaniem zakazu wynikającego z art. 78 ustawy służbę cywilnej. W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy, bowiem trwa nadal, choć jest zawieszony (pracownik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy oraz nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy, pracodawca natomiast nie ma obowiązku płacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę). Sankcją za naruszenie wspomnianego zakazu może być odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej oraz (bez względu na to czy pracownik będzie normalnie pracował czy też będzie korzystał z urlopu bezpłatnego) wygaśniecie mandatu radnego na podstawie art. 383 kodeksu wyborczego.

podstawa prawna: Art. 383 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 754 z późn.zm.)

podstawa prawna: Art. 78 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1559)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA