Ubezpieczenia

Wyniki za III kwartał: PZU z wyższym zyskiem

Fotorzepa/ Marta Bogacz
Zysk netto Grupy PZU wzrósł do 3 mld zł w porównaniu do 1,5 mld zł po III kwartale 2016 roku - podała spółka w raporcie.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2,146 mld zł wobec 1,309 mld zł w analogicznym okresie 2016 roku.

- Grupa PZU dysponuje 300 mld zł aktywów, które wypracowały ponad 3 mld zł zysku netto po III kwartale 2017 roku, tj. niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Tak wysoka dynamika to zasługa zarówno większej obecności Grupy w sektorze bankowym, jak i poprawy rentowości w podstawowej działalności ubezpieczeniowej – mówi Paweł Surówka, prezes PZU - Co ważne, pomimo wzrostu szkodowości w III kwartale, związanej głównie z silnymi nawałnicami i opadami deszczu, które nawiedziły nasz kraj, utrzymaliśmy rentowność we wszystkich kluczowych liniach biznesu - dodaje.

Składka przypisana brutto wrosła o 15,1 proc. rok do roku do 16,9 mld zł. Jak podała spółka, zrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego głównie w związku ze wzrostem średniej składki oraz liczby ubezpieczeń, ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego w związku ze wzrostem średniej składki i liczby ubezpieczeń oraz ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych w wyniku zawarcia kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej.

Odszkodowania i świadczenia netto Grupy po III kwartałach 2017 roku wyniosły 11,25 mld zł, rosnąc 15,2 proc. rok do roku. Na wzrost tej kategorii wpłynął m.in. wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz masowego w konsekwencji rozwoju portfela ubezpieczeń oraz wyższy poziom szkodowości w grupie ubezpieczeń szkód powodowanych żywiołami w segmencie klienta masowego i korporacyjnego wskutek wystąpienia ponadnormatywnej liczby zgłoszeń szkód powodowanych przez zjawiska atmosferyczne (huragan, nawalne opady gradu).

W ubezpieczeniach na życie rentowność wzrosła do poziomu 25,9 proc. w porównaniu do 24,5 proc .w II kwartale.

Wyłączając wpływ działalności bankowej oraz po uwzględnieniu kosztów odsetkowych, wynik inwestycyjny po III kwartale 2017 roku wzrósł o 59 proc. do 1,615 mld zł, głównie ze względu na lepszy wynik na portfelach akcyjnych.

- Było to spowodowane m.in. poprawą koniunktury na GPW – indeks WIG po III kwartale 2017 roku wzrósł o 24,2 proc. wobec 1,3 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponadto wyniki rosły dzięki wysokomarżowemu zaangażowaniu w instrumenty rynku dłużnego, które pozyskaliśmy w ramach budowania portfela długu nieskarbowego– komentuje Tomasz Kulik, CFO PZU.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL