fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia i odszkodowania

Za porażenie prądem muzyk dostanie 80 tys. zł

123RF
80 tys. zł zadośćuczynienia ma zapłacić uczniowi szkoła muzyczna w Olsztynie za skutki porażenia go prądem przez niezaizolowany kabel lampki nocnej.

Marek C., uczeń państwowej szkoły muzycznej w Olszynie, w czasie roku szkolnego mieszkał w internacie szkolnym. W nocy z 8 na 9 listopada 2012 r. uczył się z kolegami w innej sali. Po północy wrócił do swojego pokoju i zamierzał zapalić lampkę nocną będącą na wyposażeniu pokoju.

Aby nie budzić mieszkającego z nim kolegi, nie zapalił górnego światła, tylko po ciemku lewą ręką chwycił wtyczkę swojej lampki nocnej, chcąc ją włożyć do gniazdka elektrycznego. W momencie wetknięcia wtyczki, w wyniku dotknięcia lewą dłonią znajdujących się w pobliżu wtyczki odsłoniętych miedzianych przewodów, został porażony prądem. W następstwie przebytego urazu doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w obrębie kciuka, palca wskazującego oraz palców III i IV lewej dłoni na poziomie 6 procent. Młody muzyk przeszedł długotrwałą rehabilitację, która odbiła się na jego wynikach w nauce. Odczuwa nadal powracające silne bóle. Nie jest w stanie zagrać pewnych utworów, zwłaszcza o szybszym tempie, na takim poziomie jak poprzednio.

Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym szkoła miała wykupioną polisę OC, odmówiło wypłaty jakiejkolwiek kwoty ubezpieczenia, uzasadniając, że do zdarzenia nie doszło na skutek zawinionego zachowania ubezpieczonego.

Spór sprowadzał się więc do ustalenia, czy placówce dydaktycznej można przypisać winę co najmniej w postaci niedbalstwa jako przyczyny, względnie współprzyczyny, zdarzenia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że szkoła, a co za tym idzie, ubezpieczyciel, ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. Opierając się na opinii biegłego z zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych, sąd stwierdził, że lampka, która znajdowała się w pokoju 17-latka, była w złym stanie technicznym. Miała odsłonięte, niezaizolowane miedziane przewody w pobliżu włącznika i wtyczki.

Wprawdzie chłopak wiedział, że przewody zasilające lampkę pozbawione są izolacji zewnętrznej, jednak zdaniem sądu nie można postawić mu zarzutu, że nie zachował należytej ostrożności i w ten sposób obiektywnie przyczynił się do zdarzenia.

Działał on w przekonaniu, że stan techniczny lampek jest znany pracownikom internatu, korzystanie z nich jest bezpieczne, skoro takie lampki o niezaizolowanych kablach były także w innych pokojach, a on użytkował taką lampkę też wcześniej.

Sąd zasądził więc od Skarbu Państwa reprezentowanego przez państwową szkołę muzyczną 40 tys. zł zadośćuczynienia oraz 20 tys. zł od towarzystwa ubezpieczeniowego (to maksymalna wysokość sumy gwarancyjnej, na jaką opiewała polisa).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał wyrok co do zasady, podwyższając jednak wysokość zadośćuczynienia, jakie ma zapłacić szkoła muzyczna, do 60 tys. zł

sygnatura akt: I A Ca 487/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA