fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odzyskaj dług i płać sam - o możliwym obciążeniu wierzyciela kosztami komorniczymi

Adobe Stock
Po precyzyjnym określeniu przyczyny złożenia wniosku o umorzenie egzekucji komornik sądowy opłatą obciąży dłużnika, a nie wierzyciela.

Wierzyciel, który zdecyduje się na odzyskiwanie przysługującej mu wierzytelności w drodze postępowania egzekucyjnego, w wielu przypadkach może zostać obciążony surową opłatą. Tak wynika z przepisów ustawy z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (DzU z 2018 r., poz. 770).

W świetle poprzednich przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (DzU 2018, poz. 1309, tekst jedn. dalej, jako „u.k.s.e."), komornik sądowy w niemal każdej sytuacji obciążał kosztami komorniczymi dłużnika, z wyjątkiem niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela. Co do zasady, w brzmieniu poprzednich przepisów prowadzący postępowanie egzekucyjne obciążał dłużnika kosztami komorniczymi w wysokości odpowiadającej 15 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż 30-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Czytaj też: Ustawodawca zmusza wierzycieli do nierentown...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA