fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rolnicy

Koronawirus: wytyczne dla gospodarstw zatrudniających cudzoziemców do prac sezonowych

Adobe Stock
W związku z epidemią koronawirusa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Sanitarny wydały wytyczne dla gospodarstw zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Chodzi o obcokrajowców głównie zza wschodniej granicy, którzy przyjeżdżają do pracy zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w przetwórstwie.

W wytycznym wskazano, że czas przejazdu pracownika sezonowego od momentu przekroczenia granicy RP do docelowego gospodarstwa nie może przekroczyć 24 godzin. Po przyjeździe do miejsca docelowego pracodawca zatrudniający zobowiązany jest do zgłoszenia właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny.

Pracownicy sezonowi mają odbywać 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi).

Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, który ma wykluczyć zakażenie koronawirusem. Jak przy tym zaznaczono, organizacja i koszt takiego testu leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza.

Pracownicy sezonowi podczas pierwszych 14-dni pobytu w gospodarstwie w czasie odbywania kwarantanny będą mieli możliwość świadczenia pracy. Będzie jednak obowiązywał ich całkowity zakaz opuszczania gospodarstwa.

Nad pracownikami w kwarantannie dozór mają sprawować funkcjonariusze Policji. Za złamanie zakazu grozi kara w wysokości do 30 tys. zł.

W wytycznych dano możliwość, aby w siódmym dniu kwarantanny pobrać pracownikowi wymaz do badania PCR, a po otrzymaniu wyniku ujemnego zwolnić go z odbywania dalszej części kwarantanny. Koszt takiego testu pokryje rolnik.

W wytycznych znalazła się informacja o zapewnieniu osobom na kwarantannie odpowiednich warunków zakwaterowania z pełnym węzłem sanitarnym i wydzielonymi pomieszczeniami do pobytu. - W przypadku dużej liczby pracowników w gospodarstwie należy wydzielić oddzielne kwatery (oddzielne wejścia) dla niewielkich grup osób – do max 10 pracowników, i tak zorganizować ich pobyt, aby w okresie odbywania kwarantanny grupy nie stykały się ze sobą zarówno w pracy, jak i poza nią w pomieszczeniach socjalnych, podczas transportu na pole/miejsce wykonywania pracy, na podwórku, itp., Takie postępowanie pozwoli, aby w przypadku wystąpienia zakażenia u jednego z pracowników „wyeliminowane zostały" tylko osoby z danej grupy (10 pracowników), a nie wszyscy pracownicy będący w kwarantannie - czytamy.

W wytycznych zastrzeżono, że obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA