fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo

Obowiązują od 13 lutego 2017 r.

- rozporządzenie ministra środowiska z 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk (DzU z 9 lutego 2018 r., poz. 344)    

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (DzU z 12 lutego 2018 r., poz. 351)    

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 lutego 2018 r. w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (DzU z 12 lutego 2018 r., poz. 354)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (DzU z 12 lutego 2018 r., poz. 355)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA