fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Roczne rozliczenie PIT a odpis na niepełnosprawne dzieci

123RF
Odpis przysługuje na dzieci bez względu na wiek, jeśli otrzymują zasiłek czy dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Przy ustalaniu prawa do ulgi na dzieci niepełnosprawne obowiązują inne zasady niż dla pozostałych grup. Organy podatkowe potwierdzają w interpretacjach, że nie ma znaczenia ani wiek dziecka, ani jego dochody.

Mówi o tym m.in. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 13 maja 2016 r. (IPPB4/4511-461/16-4/MS). Z pytaniem zwróciła się matka, która zapytała, czy może skorzystać z ulgi na 30-letniego syna. Syn choruje na schizofrenię, otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Nie ożenił się, stale mieszka z matką. Wnioskodawczyni wykonuje wobec niego obowiązek alimentacyjny.

Izba skarbowa zgodziła się, że matce przysługuje ulga. Wyjaśniła, że prawo do jej odliczenia mają osoby wykonujące obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności. Chodzi o osoby, które utrzymują je, zapewniają stałą lub długotrwałą opiekę na co dzień w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Obowiązek alimentacyjny zdefiniowany został w art. 128 ustawy–Kodeks rodzinny i opiekuńczy jako obowiązek dostarczania przez osobę zobowiązaną podmiotowi uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 lipca 2016 r. (ITPB2/4511-400/16/BK) nie ma także znaczenia kwota zarobków niepełnosprawnego dziecka. Sprawa dotyczyła matki, której pełnoletni syn choruje na epilepsję i ma orzeczenie o zakwalifikowaniu go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Syn otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Jednocześnie zarobił w ciągu roku blisko 20 tys. zł na umowę o pracę. To jednak zbyt mało, by utrzymał się samodzielnie, dlatego mieszka z rodzicami. Fiskus zgodził się, że kobieta może skorzystać z ulgi.

Co istotne, ulga przysługuje również na niepełnosprawne rodzeństwo. Potwierdza to interpretacja ministra finansów z 29 czerwca 2009 r. (DD3.8222.2.46.1.2016.KDJ). Z pytaniem zwrócił się mężczyzna, który od 2008 r. jest opiekunem prawnym niepełnosprawnego od urodzenia brata. Brat ma teraz 49 lat i jest całkowicie ubezwłasnowolniony, niezdolny do samodzielnej egzystencji. Jako osoba niepełnosprawna otrzymuje rentę rodzinną i socjalną oraz dodatek pielęgnacyjny.

Minister zgodził się, że obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Ze względu na to, iż na wnioskodawcy ciąży obowiązek alimentacyjny, a brat mieszka z nim i jest na jego utrzymaniu, spełnione zostały warunki odliczenia ulgi.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA