fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT 2018: ulga na dziecko, darowizny i internet

Adobe Stock
Który rodzic ma prawo do podatkowego odliczenia, jak je podzielić, kto może wykazać w deklaracji darowiznę – Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA, odpowiada na pytania czytelników w sprawie zeznania rocznego.

Jestem po rozwodzie. Mam dwójkę dzieci. Są u mnie dwa razy w tygodniu i co drugi weekend. Płacę alimenty, ponoszę też częściowo koszty utrzymania dzieci. Mamy z żoną takie same prawa rodzicielskie. Czy mogę rozliczyć całą ulgę na dzieci? Żona w zeszłym roku nie pracowała, nie miała żadnych dochodów i zgadza się, żebym skorzystał z odliczenia. Czy muszę mieć od niej jakieś oświadczenie, że nie korzysta z ulgi?

Jeśli oboje rodzice zajmują się wychowaniem dzieci, oboje mają prawo do odliczenia. Dokonują odpisu po połowie lub w dowolnej, ustalonej przez siebie proporcji. Z pytania wynika, że matka nie uzyskała w zeszłym roku żadnych dochodów, nie ma więc też podatku, który może pomniejszyć o ulgę na dzieci. Korzystniej więc będzie, gdy całe odliczenie wykorzysta ojciec. Nie potrzebuje do tego oświadczenia od byłej żony.

Czytaj także: PIT 2018: urzędnik wypełni zeznanie, podatnik tylko podpisze

Syn mojej żony z pierwszego związku mieszkał z nami do połowy stycznia ubiegłego roku. Potem wyjechał do Anglii do swojego biologicznego ojca, który nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów i nie składa tu zeznania. Czy żona może skorzystać z pełnej ulgi na dziecko? Ojciec nie ma nic przeciwko temu.

Przepis (konkretnie art. 27f ust. 4 ustawy o PIT) mówi, że „odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców". Decyzja o podziale ulgi należy do samych zainteresowanych. Skoro ojciec nie będzie korzystał z odliczenia, całą kwotę odpisu może wykazać matka. Przepisy nie wprowadzają warunku zamieszkiwania z dzieckiem przez cały rok. Jest tylko zastrzeżenie, że odliczenie przysługuje za każdy miesiąc, w którym rodzic wykonywał władzę rodzicielską. Zakładam, że w omawianej sprawie matka wykonywała władzę rodzicielską przez cały rok: kontaktowała się z dzieckiem, wpływała na jego życie itp.

Mam męża, ale nie jesteśmy ze sobą już od pięciu lat. Wychowuję syna, ojciec ma zasądzone alimenty, ale płaci je dopiero od października zeszłego roku. Z synem spotkał się w zeszłym roku kilkanaście razy. Właśnie poinformował mnie, że w zeznaniu rocznym wykazał połowę odliczenia na dziecko. Czy w związku z tym mam prawo tylko do połowy ulgi?

Zarówno z interpretacji fiskusa, jak i orzecznictwa sądowego wynika, że jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podziału ulgi, odliczenia dokonują po połowie. Ministerstwo Finansów podkreśla, że możliwość wykorzystania ulgi inaczej niż w proporcji pół na pół jest wyjątkiem od generalnej zasady, wymagającym zgody obojga rodziców. To krzywdzące dla rodzica, który poświęca dziecku zdecydowanie więcej czasu. Trudno sobie jednak wyobrazić, jak dokładnie policzyć dni, za które przysługuje odliczenie matce i ojcu.Wydaje się więc, że w opisanej sprawie podział ulgi po połowie jest prawidłowy. Trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z sądowymi wyrokami do skorzystania z odliczenia konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie. Rodzic, który nie zajmuje się dzieckiem albo jego kontakty są sporadyczne, nie ma prawa do ulgi. Taka konkluzja wymaga jednak przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Od pewnego czasu wspieram fundację. Otrzymałam od niej wiadomość, że mogę odliczyć darowizny od dochodu. Nie pracuję, studiuję, jestem na utrzymaniu mamy. Czy mama może odliczyć od swojego dochodu moje darowizny?

Darowiznę może odliczyć tylko ta osoba, która ją przekazała ze swoich środków. Zgodnie bowiem z art. 888 kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Mama czytelniczki nie może więc skorzystać z preferencji. Prawo do odliczenia przysługuje samej czytelniczce, ale musi mieć jakiś dochód.

Co ile lat można odliczyć ulgę za internet?

Z ulgi na internet można skorzystać tylko w dwóch kolejnych latach. W rozliczeniu za 2018 r. przysługuje więc tylko tym, którzy dopiero zaczynają odliczać wydatki albo po raz pierwszy pomniejszyli dochód w zeznaniu za 2017 r. Osoby, które wcześniej korzystały z odliczenia, nie mają już prawa do ulgi.

Sprzedałem położoną w Polsce nieruchomość, którą w 2009 r. dostałem w spadku. Na stałe mieszkam w Niemczech. Czy muszę złożyć w Polsce zeznanie, w którym wykażę sprzedaż nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości należy rozliczyć w Polsce, nawet jeśli sprzedawca jest rezydentem innego państwa (czyli ma tam stałe miejsce zamieszkania). Ponieważ jednak minęło pięć lat od nabycia, nie trzeba składać zeznania rocznego i płacić podatku.

—oprac. Przemysław Wojtasik

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA