fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ugoda w zamówieniach publicznych: pewne ustępstwa są możliwe, a czasem wręcz wskazane

123RF
Ugoda materialnoprawna ma charakter umowy, w której strony nie nawiązują nowego stosunku zobowiązaniowego, lecz modyfikują już istniejący przez dokonanie pewnych ustępstw w zakresie jego treści.

Zawarcie ugody związane jest z istnieniem sporu między stronami co do sposobu wykonania umowy lub wykładni jej postanowień. Przyczyną tego stanu może być np. zmiana okoliczności realizacji kontraktu, jeśli strony odmiennie oceniają, która z nich ponosi ryzyko takiej zmiany. W praktyce obrotu do typowych przyczyn sporów należą również: wadliwe lub nieterminowe wykonanie zobowiązania wykonawcy, brak odpowiedniego współdziałania zamawiającego lub obie te okoliczności łącznie.

W sektorze finansów publicznych ugodowe rozwiązywanie sporów nigdy nie należało do najbardziej popularnych rozwiązań. Co prawda umarzanie należności cywilnoprawnych jest od dawna dopuszczalne w ustawie o finansach publicznych (art. 56 u.f.p.), jednak przepisy te nie mówią wprost o zawarciu ugody w rozumieniu art. 917 k.c. Aby zachęcić podmioty publiczne do rozwiązywania sporów poza salą sądową ustawodawca wprowadził art. 54a u.f.p., który pozwala jednostce sektora finansów publicznych na zaw...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA