fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Notariusze

Tarcza antykryzysowa: notariusz nie może protokołować zdalnie

Adobe Stock
Pierwsza tarcza antykryzysowa umożliwiła organom spółek kapitałowych odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nawet jeśli umowa spółki lub statut nie przewidywały tej drogi.

Nowe regulacji choć niezbędne do zapewnienie sprawnego funkcjonowania firm w czasach pandemii budziły pewne wątpliwości interpretacyjne. Rozwieje je podpisana właśnie rekomendacja zawarta między środowiskiem notarialnym a resortem aktywów państwowych i ministerstwem sprawiedliwości.

„ W związku z kodeksowym charakterem regulacji przepisy należało zaopatrzyć w tzw. miękkie prawo, które pozwoli wyeliminować ewentualne wątpliwości dotyczące praktyk notarialnych podczas zgromadzeń wspólników spółek, odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej” - podkreśla ministerstwo aktywów państwowych.

W rekomendacji wskazuje się m.in. że organizacja obrad walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie zmienia faktu, że uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, a organizacja zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) przy pomocy środków komunikacji elektronicznej nie zwalnia spółki z określenia fizycznego miejsca tego zgromadzenia. Ujmując rzecz bardziej precyzyjnie tym miejscem będzie określone pomieszczenie np. sala w budynku, w którym znajduje się biuro spółki lub kancelaria notarialna. 
Dokument przecina więc pojawiające się interpretacje, które miałyby uprawniać rejentów jedynie do zdalnego włączania się do obrad.
„W miejscu obrad walnego zgromadzenia spółki akcyjnej powinien znajdować się protokołujący jego obrady notariusz. Z aksjologii rozwiązań ustawy zmieniającej nie wynika ani zmiana zakresu obowiązków notariusza jako osoby protokołującej uchwały walnego zgromadzenia ani zmiana sposobu jego udziału w zgromadzeniu (…) . Nie znajduje żadnego uzasadnienia twierdzenie o rzekomej niemożliwości fizycznego udziału notariusza w miejscu obrad w związku z istniejącą pandemią koronawirusa. ” - czytamy w rekomendacji.Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA