fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Reforma edukacji: czy nauczyciele stracą pracę

Fotolia.com
Czy w związku z reformą oświaty nauczyciele stracą pracę? Rzecznik pisze do Minister Edukacji Narodowej.

Wchodząca w życie od dnia 1 września 2017 r. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz przekształcanie placówek oświatowych zrodziły obawy środowiska nauczycielskiego, sygnalizowane również w skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące potencjalnej utraty pracy, na skutek zatrzymania sześciolatków w przedszkolach oraz likwidacji gimnazjów.

Kwestia zapewnienia zatrudnienia dla nauczycieli po wprowadzonych zmianach nie została pominięta przez ustawodawcę. Z uzasadnienia projektu, a także treści ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe wynika, że w celu zorganizowania nowego ustroju szkolnego, przeniesiono do niej jak również zmodyfikowano cały segment przepisów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych w procesie przekształceń organizacyjnych, zawartych dotąd w Karcie Nauczyciela.

Z punktu widzenia ochrony praw pracowniczych, istotne znaczenie ma zaś ocena, dokonywana zwłaszcza w oparciu o sygnały i informacje zgłaszane przez samorządy, szkoły i zainteresowane środowiska, adekwatności przyjętych w tym zakresie rozwiązań prawnych do rzeczywistej sytuacji wynikającej z wprowadzanych zmian.

Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o przedstawienie aktualnej oceny zagrożeń związanych z utratą zatrudnienia przez nauczycieli oraz ewentualnych planowanych na tym tle działań, w tym o charakterze legislacyjnym.

Źródło: RPO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA