fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kolejna wygrana w sprawie polisolokaty

AdobeStock
Wydaje się, że wyroki stwierdzające nieważność ubezpieczeń na życie z ufk, szczególnie te zapadające w Sądzie Okręgowym w Warszawie, najczęściej opierają się na koncepcji nieważności tych umów jako sprzecznych z istotą umowy ubezpieczenia.

Zapadł kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za abuzywne zarówno postanowienia warunków ubezpieczenia, jak i regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na podstawie art. 808 § 5 k.c. w zw. z art. 385[1]–385[3] k.c. (wyrok z 26 maja 2020 r., sygn. XXV C 725/17, nieprawomocny).

Lata oszczędzania i utrata oszczędności

Powódka przystąpiła do umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej: ufk), jednak od samego początku trwania umowy wartość nabywanych jednostek uczestnictwa systematycznie spadała. Kiedy po pięciu latach powódka zdecydowała się zakończyć umowę, okazało się, że wartość jej oszczędności wynosi zaledwie połowę wpłaconych dotychczas środków. Jakby tego było mało, przy rozwiązaniu umowy środki, już i tak uszczuplone, ubezpieczyciel pomniejszył o opłatę likwidacyjną w wysokości 50 proc. wartości rac...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA