fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Trzy jednoczesne konkursy na dotacje na wdrożenia

Bloomberg
Od dziś Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o granty aż w trzech naborach w swym flagowym schemacie pomocy dla firm pn. „Badania na rynek". Ich łączny budżet to 1,5 mld zł.

„Badania na rynek" to jedna z części programu operacyjnego „Inteligentny rozwój" (działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R") i zarazem największy schemat unijnego wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w okresie 2014-2020 (de facto mechanizm ten jest wdrażany od 2015, a okres na realizację i rozliczenie dotowanych projektów minie z końcem 2023 r.). To dotacje przeznaczone dla firm z sektora MSP. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy prowadzili lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zlecili wykonanie takich prac lub zakupili ich wyniki i jednocześnie wyniki te są kluczowe dla powstania nowego produktu lub usługi. Innymi słowy mówiąc ze wsparcia mogą skorzystać firmy, które chcą wdrożyć wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami, usługami lub procesami technologicznymi. Przy czym to oferta dla firm, które przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy).

Trzy jednoczesne nabory

Dotacje te PARP rozdziela od 2015 r. Ich zasady nie są jednak stałe o co zawsze postulują przedsiębiorcy i zrzeszające ich organizacje. Reguły te zmieniają się niemal z konkursu na konkurs, a na pewno z roku na rok co zarówno PARP, jak i nadzorujące podział pieniędzy unijnych z polityki spójności Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju tłumaczą potrzebą dostosowania zasad do potrzeb przedsiębiorców. Tegoroczna, pierwsza odsłona „Badań na rynek" to trzy konkursy prowadzone przez PARP jednocześnie. Pierwszy – ogólny, z budżetem 850 mln zł, kierowany jest do mikro, małych i średnich firm z całej Polski. Drugi, realizowany w średnich miastach, z pulą 550 mln zł, adresowany jest do firm, które planują realizować projekty w jednej z prawie ośmiuset lokalizacji obejmujących miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami (lista tych miast i gmin dostępna jest na stronie internetowej PARP, w Polsce jest 255 miast średniej wielkości i prawie połowa z nich zagrożona jest utratą funkcji społeczno-gospodarczych). Trzeci, z budżetem 100 mln zł, to oferta dla przedsiębiorstw, których produkty uwzględniają potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji. Nabory wniosków we wszystkich trzech konkursach ruszyły dziś tj. 25 marca. PARP będzie je przyjmowała do 8 maja br. Aplikacje można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków na stronie PARP.

Tak naprawdę budżety każdego z tych trzech konkursów dzielą się na dwie mniejsze kwoty. Większa z nich jest w każdym przypadku oferowana w piętnastu województwach (wszystkich poza Mazowszem), a mniejsza właśnie w województwie mazowieckim, co wynika z rozwoju tego regionu i zakwalifikowania go do lepiej rozwiniętych europejskich regionów. I tak w konkursie ogólnym z 850 mln zł na Mazowsze trafi 81 mln zł, w konkursie dla miast średnich z 550 mln zł trafi tam 49,5 mln zł, a w konkursie „Dostępność Plus" ze 100 mln zł ogólem na Mazowsze popłynie 9 mln zł. We wszystkich konkursach wkład własny w dotowanych projektach to minimum 30 proc. Ten ostatni nabór jest nowością i ma on na celu wyselekcjonowanie przedsięwzięć realizujących postulaty rządowego programu „Dostępność Plus". W konkursie dedykowanym realizacji programu „Dostępność Plus", oceniane będą innowacyjne produkty i usługi nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi i poznawczymi.

Nowe ułatwienia

Jak wskazują eksperci PARP schemat „Badania na rynek" prowadzony od 2015 r. ewoluował tak, by umożliwić skorzystanie ze środków większej liczbie przedsiębiorców i lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby. W tegorocznej edycji, poza rozszerzoną listą lokalizacji w konkursie dla miast średnich, uproszczono warunki starania się o wsparcie. Nowością jest m.in. obniżenie minimalnej wartości kosztów projektu z 5 do 1 mln zł oraz zniesienie dotychczasowego limitu dotacji (do tej pory było to nie więcej niż 20 mln zł). Dzięki tym zmianom z programu będzie mogła skorzystać większa liczba przedsiębiorców. Szansę na dofinansowanie mają zarówno dużo mniejsze projekty, jak i te z dużo wyższymi kosztami. W konkursie mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet do 70 proc. dofinansowania.

- Ułatwienia te umożliwią uzyskanie wsparcia szerszemu gronu przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie zależy nam na rozwoju innowacyjnych firm w miastach średnich. Wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów to nie tylko domena większych firm z dużych miast. Obserwujemy również rosnące zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem innowacji w miastach średnich Dla nich przygotowaliśmy w tym roku dwa konkursy w ramach programu „Inteligentny rozwój. Ten obecny już trwający i drugi, który odbędzie w drugiej połowie roku - mówi Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Przeznaczenie dotacji

Dofinansowanie przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na: wydatki na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, koszty zakupu nieruchomości, roboty budowlane (w tym np. budowę nowych linii technologicznych oraz hal produkcyjnych) i nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. To także środki na eksperymentalne prace rozwojowe i usługi doradcze.

PARP zamierza rozstrzygnąć wszystkie trzy konkursy maksymalnie 4 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA