fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Za latarnie na terenie osiedla płaci wspólnota - orzeczenie KIO

Adobe Stock
Samorząd terytorialny nie powinien ponosić kosztów oświetlenia ulic znajdujących się na osiedlach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Takie rozstrzygnięcie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Była to odpowiedź na pytanie burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Interesowało go konkretnie, czy prawo pozwala, by gmina ponosiła wydatki na oświetlenie placów i ulic, które do niej nie należą, ale są własnością wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na jej terenie.

RIO odpowiedziała burmistrzowi, że nie ma obecnie przepisów na to pozwalających. Tłumaczyła, że art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności obejmują one: gminne drogi, ulice, place oraz urządzenia organizacji ruchu drogowego.

Natomiast art. 18 ust. 1 pkt 3 prawa energetycznego reguluje, że do zadań własnych gminy w zaopatrywaniu w energię elektryczną należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na jej terenie m.in. ulic, placów, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

W opinii RIO nie da się z tych przepisów wywieść obowiązku finansowania przez samorządy oświetlenia na wszystkich ulicach i placach znajdujących się na ich terenie.

Ponadto RIO uważa, że skoro gmina nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, nie może ponosić wydatków dotyczących oświetlenia tych działek.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA