fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Bilet do muzeum, warsztaty podczas zwiedzania z 8-proc. stawką VAT

www.sxc.hu
Bilet do muzeum jest obciążony 8-proc. stawką podatku. Tak samo opodatkowane są odpłatne lekcje i warsztaty urządzane podczas zwiedzania.

Usługi, polegające na organizowaniu odpłatnych lekcji muzealnych oraz warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży, połączone ze zwiedzaniem muzeum, za które pobierane są opłaty za wstęp, podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8 proc. – stwierdziła 7 września na wniosek miejskiego muzeum Izba Skarbowa w Katowicach (nr interpretacji: IBPP3/4512-502/15/KG).

Muzeum miejskie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina miejska. Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT. Działa zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawą o muzeach i własnym statutem nadanym uchwałą rady miejskiej, zgodnie z którym prowadzi m.in. działalność edukacyjną.

W ramach tej działalności prowadzi odpłatne lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży. Lekcje i warsztaty odbywają się w salach ekspozycyjnych, w których znajdują się muzealia albo jest specjalna scenografia związana z tematem zajęć, zorganizowana z wykorzystaniem eksponatów. Udział w lekcjach i warsztatach jest zawsze związany ze zwiedzaniem muzeum.

Pytanie dotyczyło prawidłowości opodatkowania lekcji i warsztatów 8-proc. stawką VAT. Jest ona przewidziana m.in. dla usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu.

Zdaniem muzeum warunki stosowania preferencji są spełnione.

– Lekcje i warsztaty prowadzone w siedzibie muzeum są odpłatne i ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej jako bilety wstępu, przy zastosowaniu 8-proc. stawki podatku VAT, gdyż takie zajęcia zawsze są związane ze zwiedzaniem muzeum (...) Uczestnicy lekcji i warsztatów nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z lekcją (warsztatem) – tłumaczyło muzeum.

Izba zgodziła się z tym poglądem. Organ przytoczył przepisy załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Zawiera on kilka pozycji opisujących usługi w zakresie wstępu, opodatkowane 8-proc. stawką VAT. Przepisem mającym zastosowanie do muzeum jest pozycja nr 184 tego załącznika. Jest on podstawą do preferencyjnego opodatkowania usług kulturalnych i rozrywkowych (bez względu na symbol statystyczny Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) – wyłącznie w zakresie wstępu.

– Zatem pod pojęciem „wstępu" w rozumieniu poz. 182–186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn., czy jest to jednorazowy bilet czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia) – tłumaczyła izba.

– Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię" – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie - uzasadnił organ, posiłkując się korzystnym dla podatników orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2014 r., (sygn. akt I FSK 311/13).

Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy i partner w MDDP

Widać, że po długotrwałej dyskusji i batalii sądowej dotyczącej stawki VAT dla usług wstępu na siłownie i do różnego rodzaju obiektów sportowych fiskus zaakceptował wreszcie stanowisko prezentowane przez sądy, zgodnie z którym pojęcie „usługa wstępu" do danego obiektu niekoniecznie ogranicza się do zapewnienia nabywcy biernego uczestnictwa w danej usłudze w postaci – jak to niegdyś wskazywano – umożliwienia „przebywania, oglądania i słuchania", lecz obejmuje także możliwość czynnego korzystania z dostępnych w danym obiekcie urządzeń, zajęć i atrakcji. Przedstawione w interpretacji stanowisko zgodne jest również z interpretacją ogólną ministra finansów nr PT1/033/32/354/LJU/14 z 2 grudnia 2014 r., w której stwierdzono, że pojęcia „wejście" („wstęp") nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane może być bowiem określone, typowe dla danego obiektu, świadczenie. Przykładowo, z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych w danym obiekcie zawodów, na siłownię"– możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Nie ma tym samym uzasadnienia dla zawężania stosowania 8-proc. stawki VAT do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń i zajęć tam dostępnych, jeżeli korzystanie z tych urządzeń/zajęć wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do niego.

Na wysokość stawki VAT nie ma również wpływu ewentualne zróżnicowanie ceny biletu wstępu, np. w zależności od rodzaju usług związanych z rekreacją, do skorzystania z których dany bilet uprawnia (np. wstęp do muzeum bez uczestnictwa w lekcji muzealnej oraz wstęp do muzeum w ramach takiej lekcji).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA