fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Nowy dług przekroczy w tym roku bilion dolarów

Bloomberg
Emisje na świecie papierów dłużnych, możliwych do wykupienia w terminie przekroczą w tym roku bilion dolarów, będą dominować ekologiczne obligacje, a wschodzące rynki będą nadrabiać zapóźnienie — stwierdza raport Instytutu Finansów Międzynarodowych (IIF) z Waszyngtonu

Korporacje i instytucje finansowe są pod coraz większą presją inwestorów, aby bardziej uczestniczyły w staraniach o środowisko, sprawy społeczne i systemy kierowania (ESG), więc rośnie popularność emisji obligacji na pozyskiwanie pieniędzy na projekty związane z klimatem, sferą socjalną oraz związanymi z celami zapewniającymi zrównoważony rozwój — pisze Reuter.

W I półroczu sprzedaż papierów dłużnych zwiększyła się ponad dwukrotnie do 680 mld dolarów zbliżając się do sumy 700 mld osiągniętej w całym ubiegłym roku. Najnowszy pęd w emisjach sprawi, że łączny rynek wzrośnie w tym roku do ponad 3 bln dolarów — ocenia IIF

- Gdy w centrum uwagi znalazły się zobowiązania zerowe netto, to przyspieszenie inwestycji w projekty energetyczne o małej emisji związków węgla i w innowacje technologiczne stało się czynnikiem mocno wspierającym emisję takich papierów dłużnych ESG, a przy tym istniał duży popyt ze strony inwestorów — wyjaśnił ekonomista IIF, Khadija Mahmood.

Ekologiczne obligacje używane do finansowania projektów związanych z klimatem albo ze środowiskiem stanowiły lwią część nowych emisji, przypadło na nie 35 proc. całości, najwięcej emitowano we Niemczech., Chinach i Francji. Wśród emitentów dominowały krajowe fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe i firmy usług komunalnych, a dołączały do nich w rosnącym zakresie firmy ze wszystkich obszarów energetyki, materiałowe i producenci artykułów konsumpcyjnych.

Inne rodzaje papierów dłużnych podpadających pod kategorię możliwych do wykupienia notowały również ogromny wzrost w I półroczu. Emisje społecznych obligacji, zbierających fundusze na projekty o pozytywnych rezultatach społecznych zwiększyły się ponad trzykrotnie do 140 mld dolarów, częściowo na skutek wprowadzenia przez Unię Europejską przepisów o ujawnianiu informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w usługach finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SDFR).

Emisje obligacji do wykupienia w terminie, które mają zapewnić środki na mieszane projekty wzrosły do 90 mld dolarów po 6 miesiącach, a dolar zastąpił euro jako główna waluta finansowania.

Emitenci ze wschodzących rynków mają jednak spore zaległości — Wschodzące rynki stanowią obecnie niecałe 15 proc. świata zrównoważonych papierów dłużnych — stwierdził Mahmood. Największymi obecnie emitentami są Chiny, Chile, Turcja i Meksyk.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA