Finanse

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie GetBacku

Adobe Stock
Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie windykacyjnej firmy. Dotyczy głównie informowania o finansowaniu z PKO BP i PFR.

Wczoraj późnym wieczorem Prokuratura Regionalna w Warszawie, po zapoznaniu się z materiałami, zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie o czyny z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Dotyczy on wypełniania obowiązków informacyjnych.

Sprawa dotyczy „podawania w dniu 16 kwietnia 2018 r. do publicznej wiadomości przez członków Zarządu spółki GetBack S.A. raportu bieżącego nr 39/2018 (ESPI) zawierającego nieprawdziwe informacje o pozytywnym zaangażowaniu spółki GetBack S.A. w rozmowy z przedstawicielami Banku PKO BP S.A oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na temat udzielenia podmiotom z Grupy Kapitałowej GetBack S.A. finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym, t.j. o czyn z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 512)".

Druga sprawa dotyczy „rozpowszechniania w dniu 16 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem mediów, w tym internetu przez członków Zarządu spółki GetBack S.A. nieprawdziwych danych w istotny sposób wpływających na treść informacji o pozytywnym zaangażowaniu spółki GetBack S.A. w rozmowy z przedstawicielami Banku PKO BP S.A oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na temat udzielenia podmiotom z Grupy Kapitałowej GetBack S.A. finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym, które wprowadzały lub mogły wprowadzić w błąd co do podaży, popytu lub ceny instrumentów finansowych lub zapewniały utrzymanie się lub mogły zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych spółki GetBack S.A., t.j. o czyn z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.)".

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL