fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Badania na rynek – będzie łatwiej

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Urzędnicy ułatwili przedsiębiorcom, szczególnie tym mniejszym, ubieganie się o najpopularniejsze obecnie dotacje z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Chodzi o zmienione kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) pod nazwą „Badania na rynek”. - Potwierdzam, że tzw. komitet monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zatwierdził zmiany w tym schemacie pomocy – mówi „Rzeczpospolitej” Miłosz Marczuk, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). I jak podkreśla wprowadzono zmiany, które powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, dla których:

- obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,


- obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.


- Daje to szansę na uzyskanie dofinansowania podmiotom o znacząco mniejszych potrzebach inwestycyjnych, których produkty lub usługi mogą być równie innowacyjne i atrakcyjne rynkowo, jak w przypadku firm realizujących większe przedsięwzięcia. Natomiast zmiana kryterium formalnego dotyczącego uzyskiwanych przez podmiot aplikujący przychodów ze sprzedaży przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tymi dotacjami. Dotychczas obowiązujący wymóg osiągnięcia minimum 1 mln zł dla wielu małych podmiotów stanowił barierę nie do przejścia – komentuje Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors.

Ponadto, dla wszystkich aplikujących zastosowano preferencje (w miejsce obowiązku) dla projektów pozytywnie oddziałujących na zrównoważony rozwój. Zmieniono też punktację w kryterium „przygotowanie projektu do realizacji”, w którym aż dwa dodatkowe punkty mogą uzyskać przedsięwzięcia, które są w pełni przygotowane do wdrażania już w momencie aplikowania, tj. posiadają pozwolenie na inwestycję lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń. - To jasny sygnał dla przedsiębiorców, że promowane będą dobrze przygotowane projekty o przemyślanej koncepcji wdrożenia (w zakresie harmonogramu, analizy ryzyk czy zasobów technicznych i kadrowych, jakimi dysponuje wnioskodawca) – uważa Pupek.

PARP zwraca też uwagę na możliwość organizacji konkursów dedykowanych z przeznaczeniem na projekty realizowane w lokalizacjach wymagających dodatkowej interwencji. Konkretne lokalizacje będą określane w regulaminie konkursu dedykowanego. Jednocześnie wprowadzono nowe kryterium formalne – specyficzne „wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursach równoległych”.

- Przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacji produktowych będących wynikiem przeprowadzonych samodzielnie (lub zleconych) prac badawczo-rozwojowych, którzy chcieliby uzyskać wsparcie ze środków instrumentu pn. „Badania na rynek” zachęcamy do składania projektów – mówi Marczuk i jak przypomina ogłoszenie naboru planowane jest na 2 sierpnia br, a wnioski należy składać do PARP od 5 września br. do 28 lutego 2018 r. Konkurs podzielony jest na etapy, które kończą się odpowiednio 31 października i 31 grudnia br.

- Po raz pierwszy mamy do czynienia z tak długo trwającym naborem obejmującym okres aż pół roku (dotychczas realizowane konkursy trwały ok. 2-3 miesiące). To z pewnością dobra wiadomość dla wnioskodawców, którzy zyskają więcej czasu np. na skompletowanie niezbędnej dokumentacji środowiskowej albo zlecenie lub realizację dodatkowych prac badawczych nad nowymi produktami – ocenia ekspert z SAS Advisors.

- Przygotowując projekty zachęcamy do równoległego wnioskowania o pozwolenie na inwestycję lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, co ułatwi uzyskanie dofinansowania oraz przyspieszy wdrożenie i rozliczenie projektu – tłumaczy rzecznik PARP.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA