fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Agencja wyśle studenta za granicę

123RF
Jedna instytucja będzie odpowiedzialna za umiędzynarodowienie polskich uczelni.

Wyspecjalizowana agencja będzie mogła prowadzić programy stypendialne dla studentów, doktorantów, pracowników uczelni. Agencja będzie mogła prowadzić program Erasmus czy programy związane z mobilnością naukowców, np. program „Działania Marii Skłodowskiej-Curie". Zmiany zakłada projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej autorstwa ministerstwa nauki.

Dobry krok

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która obecnie obsługuje program Erasmus+, jest przychylna zmianom.

– To cenna inicjatywa. Podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia w środowisku akademickim nie tylko daje możliwość rozwoju naukowo-badawczego, ale przyczynia się do otwarcia polskich uczelni i jednostek badawczych na międzynarodowy świat nauki – mówi Anna Salamończyk-Mochel, dyrektor programu Erasmus+, członek zarządu FRSE.

Inspiracją dla utworzenia agencji jest m.in. niemiecka DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej).

– Sam byłem stypendystą DAAD. Wzorowanie się na niej to dobry pomysł przy założeniu, że polska agencja będzie dysponować odpowiednimi środkami – mówi prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Resort nie planuje zabezpieczyć dodatkowych środków na działanie agencji niż te, które już teraz są zarezerwowane w budżecie. Mimo to ma ona odwrócić wektor drenażu mózgów. Agencja będzie odpowiedzialna za wspieranie studiów w językach obcych, programy stypendialne oraz pomoc zwrotną dla polskiej młodzieży na opłacenie studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych. Będzie też odpowiedzialna za międzynarodowe programy studiów (w tym doktoranckich), międzynarodowe szkoły letnie oraz programy, których celem jest zwiększenie liczby wykładowców z zagranicy w polskich uczelniach.

– Zasadne jest skoordynowanie wsparcia. Projekt ustawy jest jednak dość ogólny. O tym, jak będzie działać agencja, zadecyduje treść rozporządzeń, których projektów jeszcze nie znamy – mówi Michał Gajda, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Agencja będzie również ogłaszać jednorazowe konkursy, np. na lidera umiędzynarodowienia wśród uczelni czy na studenckie inicjatywy służące integracji polskich i zagranicznych studentów.

Na czele agencji stanie powoływany i odwoływany przez ministra dyrektor. Zostanie też utworzona Rada Agencji, która będzie pełnić funkcję opiniodawczą. W jej skład wejdą przedstawiciele ministra nauki, spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw gospodarki. Zasiądą w niej także osoby wyznaczone przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajową Reprezentację Doktorantów, Parlament Studentów RP oraz Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

„Nie" dla pomysłu rządu Kopacz

Projekt zakłada ostateczną rezygnację z programu „Studia dla wybitnych". Regulujący go przepis ma zniknąć z prawa o szkolnictwie wyższym. Program przyjęty przez rząd Ewy Kopacz miał zapewniać wybitnym studentom finansowanie studiów na najlepszych uczelniach świata. Zarezerwowane na ten cel środki zostaną przekazane agencji, która ma bardziej efektywnie wspierać studentów. W jaki sposób? Tego już nie precyzuje.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA